nepal life

साहित्य

 • बागमती

  - लोककवि राजभाइ जकःमि बागमतीया ख्वाः खन्यवं थौं                                    मन हे लूलू ख्वइगु                                                 सिरिसिरि फय् मखु कलकल लः मखु धःजक हे बाः वइगु । उबलय् उबलय् न्ह्यात्थाय् स्वःसांबागमती झःझः धाःलः...

 • धन्य खः झी चक्रमान

  - लोककवि राजभाइ जकःमि धर्म, संस्कृति, जाति न्ह्यलुवाः धन्य खः झी चक्रमान वैत श्रद्धा – स्वां द्यछाछां झीगु नुगलं याय् सलाम ।   वन व वन निर्वाणया लँय् राष्ट्र – ध्वाँय् ब्वय्का वन ख्यलुइताः थें थःत च्याकाः शान्ति – जः खय्का वन झीम्ह नेवाः काय् – मचा...

 • आकार कायेमफूगु किपाः

  - रेखा शाक्य शहीद गेटय् टेम्पो पिया च्वनागु नं आः मखये धुंकल । म्वःम्वः मनूत गथांमुग थें थिंग दना च्वंगु दु । दक्वसियां थःथगु छेँ थ्यंके हथाय् मखा जुइ । जि नं तुति स्याःगु उलि थुलि हे मदये धुंकल । टेम्पो ला मवःगु मखु तर जिं मालागु गन्तव्यया मखुत का...

 • मरुसतः(काष्ठमण्डप)यात देछा, जि मरुत्वाःया माखा

    जि थौंचिल्लाय् दनाच्वना लँपातय्वाय्त्यः फ्वाय्त्यःजस्ता पाता निपाता नं मथःम्हपाल छकू न मथःम्ह । म्हिगः तकला ख्येँय् हे थ्वयाच्वनाम्ह खःतुति त्वःधुला मखा क्वःदल जिलाःसा काचाकाचां जितः स्यानाः नयेत्यनाला कि छु ? बिचाः या,जितः सुसाः यानाः म्वाका...

 • माथं मवंगु स्वापू

  - रेखा शाक्य मां वने न्हि... धकाः धाःगु सः तायेदत । थौं यःमह्रि पुन्हि...थःगु छेँय् हे नखः धकाः तकं मस्यू मखाः जुइ धइगु मतिइ । तताजुया सः फसय् तुं तनावन, मांया लिसः जिं मताः । पलखं हे कोथाय् झाःम्ह मांयात खनाः । प्यपुंका तःगु म्हुतुसिं बुलुहँ धकिं...

 • जिं इहिपा याय् मखुत

  - रेखा शाक्य “छं म्ह्याय् नं बी न्यात धाःगु मखु ला ? गबले ले ?” लँय् थःगु मतापं वनाच्वनाम्हस्या जिगु लिक्क वयाः तःगु थ्व न्ह्यसलं जिगु न्हाय्पं तिंस्वात । लिफः स्वयां  द्यइके वयाच्वंपिं निम्ह बाज्यःति वंपिं मिस्तय् खासखुस । लिसलय् व मिसां नं ‘खः’...

 • थ्व नं मिजं ?

  (बाखं) - लक्ष्मण राजवंशी सिलाचा साप च्वाकिं । ज्यानमाया काकिया कायभौपिन्त ह्वंकाच्वन । सिलाचा उमिगु ल्यूने दनाः उमित नागःतुगः यानाच्वन । फसं पंमाया च्वकात ल्वाकाच्वंसां म्ह फस्वयाच्वनी थें काय् व भौमचाया ब्वःबायाच्वंगु सिलाचां प्यपुंकाबिल ।...

 • भुखाय् म्ये

  गथे मन जुल गथे तन जुलघौ पल्खं थनं ह्रास नास जुलधुया रास रास जुलचिल्लाय् मिल्लाय् दनहिमीचाल थ्व मनम्हाल पतींनं बं क्वतेला धालहाहा नारन नारन नां कालधराहरानं दुनंझीगु धरोहरनं दुनंव फल्चा व देग झीगु छेंनं दुनंछुहें मन्त थनं दुनं फुक्कं दुनंजीउ नाश जुलमन...

 • भुखाचाः

  तीर्थमान महर्जन, बागवाजर यें भुखाचाः छ सु धका, छन्त सुनानं खंके मफुछला तसक्क हे बल्लाम्ह खनी, धर्ती हे संकेफुम्हअय् भुखाय् ब्वल ब्वल धाल, दक्व हे ग्याना छग्वारा चिनभुखाचाः छला सुनान, खके मफुम्ह महाकाल खनीका भुखाचाः छ गन च्वंम्ह खः, छन्त सुनानं खंके...

 • तःभुखाय् ११३५

  - रत्नकाजी मननेपाः देय्या लाय्कू अति झःझः धाःगुहलिंया हे नुगः अतिकनं साला काःगुस्वयम्भु, पशुपति, येँ, यल, ख्वप, किपुनेवाः कलाकृतिं विश्वय् हे नां जाःगु ।१। उत्तरस हिमालय दक्षिण तराई बांलाःगुदथुस स्वनिगः सकसियां नुगः जुयाच्वंगु देगः फल्चा ल्वहंहितिं...