nepal life

न्ह्यइपु ख्यः

 • छिगु जीवनया ‘प्राइम टाइम’

  – डेविड रा’बसन छु छितः थथे बिचाः वः कि जीवनया दकलय् बांलाःगु ई बिते जुइ धुंकल ? थुज्वःगु यक्व धापू बने जूगु दु कि जीवन ४० वर्ष धुंकाः न्ह्याइ, आः ६० वर्ष न्हापाया ५० वर्षया बराबर हे खः .....  तर सत्य छु खः ? जीवन म्वायेगु बांलाइगु दँ छु खः ?  बीबीसी...

 • गांबासीतय्त ल्वाकूम्ह ग्वंगः प्रहरीं ज्वन

  बुखँ न्यनेबलय् वा ब्वनेबलय् अजूचायापुस्से च्वं । तर खँ सत्य खः । गांयापिं मनूतय्त घ्वराघ्वर लाकूम्ह ग्वंगःयात प्रहरीं ज्वंगु दु ।भारतया लुधौराय् प्रहरीं ग्वंगःलिसें ग्वंगःया मालिक व वया काय्यात नं ज्वंगु दु । इमिगु विरुद्ध दायेगु अले शान्तीभंग याःगु...

 • ‘म्यान भर्सेस वाइल्ड’ स्वयाः म्वाःपिं न्याँ–की नइम्ह मनू !

  पश्चिम बंगालया छम्ह मनुखं डिस्कभरी च्यानलं वइगु ‘म्यान भर्सेस वाइल्ड’ टिभी शोपाखें ‘प्रेरणा’ कयाः म्वाःपिं न्याँ व की नयेगु यानाहल । २५ दँया राजकुमार दास नांयाम्ह थुम्ह मनुखं उगु टिभी शोपाखें थःगु नयेगु–त्वनेगु बानि हे हीकेवं आपालं मनूतय् ध्यान...

 • सी न्ह्यः मनूत छु छु खँय् पश्चाय् ताइ ?

  ब्रोनीया नांया छम्ह च्वमिं थः सिइन्ह्यः मनूतय्सं छुछु खँय् विचाः याइ व गुकथं पस्चाय् ताइ धइगु विषययात कयाः गहन अध्ययन व अनुसन्धानलिपा सफू बजारय् हःगु दु । उगु सफुती मनूत सी न्ह्यः न्यागू खँय् पस्चाय्ताइगु खँ न्ह्यथनातःगु दु । न्हापांगु खँ ः अप्वः...

 • दकलय् ल्यूने लाःम्ह न्हाप जुइगु मोटरसाइकल रेस !

  स्पीडं ब्वाँय् वना मोटरसाइकल रेसय् सुनां याकनं दूरी पूवंकल व न्हाप जुइ । दकलय् ल्यूने लाःम्हेसितं सुनां वास्ता याइमखु । तर नेपालय् छगू उज्वःगु मोटरसाइकलया रेस जुल गुकिइ दकलय् ल्यूने लाःम्हेसित न्हाप भाःपियाः सिरपा नं बिल । दाङया घोराहीइ बुलुहुँ...

 • यौनलिसे नुगःया स्वापू

  काचाक्क स्वयेगु खःसा नुगःचु व यौन उत्तेजना धइगु तसकं बिस्कंबिस्कं विषयबस्तु खः । थुपिं निता थवंथवय् सम्बन्धित जू धइगु खँ थुथाय् वैज्ञानिकतसें अध्ययन यानाः धाःगु दु । वैज्ञानिकतय् छगू पुचलं याःगु ताजा अध्ययनं म्हो यौन उत्तेजना जुइपिन्त नुगःचुया...

 • अयलाः शिशि ज्वनाः स्कुल वनीपिं मस्त

  अयलाः शिशि ज्वनाः मस्त स्कुलय् वनी धइगु न्यनेबलय् आपालं अजू चायेफु । पर्वतया चित्रे–१ आडारेया पञ्चकोशी प्राथमिक विद्यालयया ब्वनीपिं मस्त धाःसा अयलाः शिशि ज्वनाः स्कुल वनेगु यानाच्वंगु दु । थथे अयलाः शिशि ज्वनाः स्कुल वनेगु हुनिं धाःसा मेता हे दु ।...

 • छु खः थ्व लीप सेकेण्ड ?

  थौं ३० जून २०१५ यात मेमेगु दिंसिबें भचा ताःहाकः जुइ । अमेरिकाया स्पेस एजेन्सी नासां याःगु दाबी कथं थप छगू सेकेण्ड (लीप सेकण्ड) थप जुइगु हुनिं थौंया न्हि मेमेगु न्हिसिबें छगू सेकेण्ड ताःहाकः जुइ । ग्रीन बेल्टया नासाया गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेन्टरया...

 • हलिंया तःधिकःम्ह सा सित

  हलिंया हे दकलय् तःधिकःम्ह सा सित । तुतिइ जूगु घालं यानाः थुम्ह सा सीगु खः । थ्व सा खुगू फिट निगू इन्च तःधिकः खः । गिनीज वल्र्ड रेकर्डसया कथं इलिनोइसया ओरांगेविलय् दुम्ह ब्लुजम नांया थुम्ह सा स्वयेत वंबलय् थुम्ह सायात ७४.८ इन्च तःधिकः लुइकूगु खः । १३...

 • तिसाज्वलं तियातःम्ह कंकाल लुत

  फ्रान्सया लवाउ सहरय् जुयाच्वंगु छगू उत्खन्नय् २५०० दँ पुलांगु कब्रिस्तानं पिहांवःगु कंकाल खनाः पुरातत्वविदत हे अजू चाल । थुम्ह कंकालयात लुँ वहःया तिसाज्वलं पूवंक हे तीकातःगु जुयाच्वन । तिसाज्वलं मदुगु कंकालया छगू ब्व मदु । थ्व कंकाल सुयागु धकाः...