nepal life

न्ह्यइपु ख्यः

 • स्वापू बल्लाका तयेत पार्टनरयात अनफ्रेन्ड यानादिसँ

  यदि छितः थः मतिनामि बाय् कलानापया स्वापू बल्लाका तयेगु व लिपातक नं क्वातुका तयेगु व आत्मीय दयेका तयेगु खःसा फेसबुकं वयात अनफ्रेन्ड याकनं यानादिसँ । मिसापिन्सं नं थः ब्वायफ्रेन्ड बाय् भाःतयात फेसबुकया फ्रेन्डलिष्टं डिलिट याना छ्वयादिसँ । छाय्धाःसा...

 • चीनय् मंकाः ब्वायफ्रेण्ड !

  छम्ह मिसाया यक्व मिजंपासा दयेकल धाःसा उम्ह मिसायात स्वइगु दृष्टिकोण बांमलाःथें छम्ह हे मिजनं यक्व मिसापासा दयेकाः जुल धाःसां नं झीगु समाजय् स्वइगु दृष्टिकोण बांलाः मजू । खतुं मिजंतय्त छुं भचा प्राथमिकता बियातःगु दु नेपालय् । अथे नं नेपालय् चलन चल्ती...

 • ल्याय्म्ह जुयाच्वनेत नियमित सम्भोग

  न्ह्याबलें ल्याय्म्ह खने दयाच्वनेगु इच्छा सुयात जक मदइ ? तर ल्याय्म्हसू धयागु खँ दँ वंलिसे सुकू गना वनी । हलिमय् मनूतय्सं ल्याय्म्ह खनेदयेकेगु निंतिं क्रिम पाउडरनिसें कया: फेरियलयालिसं सर्जरीतकं याकेगु यानाच्वनी । तर विज्ञपिनिकथं थुज्व:गु कृत्रिम...

 • ‘शोले’या रिमेक याःम्ह रामगोपालयात झिगू लख जरिवाना

  भारतया अतिकं लोकंह्वाःगु संकिपा “शोले”या रिमेक याःगु द्वपनय् निर्देशक रामगोपाल बर्मां झिगू लख तका हर्जाना पुलेमाःगु जूगु दु ।“रामगोपाल बर्माकी आग” नामं “शोले”या रिमेक याःगु पुष्टी जुइधुंकाः शोेलेया निर्माता रमेश सिप्पीया छेँजःयात बर्मां झिगू लख तका...

 • पत्ति बिस्युं वनीगु ऐप नं वल

  झीसं लामखुट्टेयात चलः धाइ, पत्ति धाइ । छिसं गबले सोचे यानादीगु जुइमखु कि मोबाइलय् पत्ति बिस्के छ्वयेगु ऐप नं वइ धकाः । तर आः मोबाइलय् पत्ति बिस्के छ्वयेगु ऐप नं वल । गज्जब का । दैनिक भास्करय् पिदंगु छगू बुखँया कथं हेर्टजैर नामं आः छगू उज्वःगु मोबाइल...

 • मिजंतसे सीमखुगु मिसातय्गु ७गू रहस्य

  आपालं आपाः मिजंतय्सं मिसातय्गु बारे थुलि जक सी कि गुलि इमिसं खन व न्यनातःगु दइ । प्रत्यक्ष खनीगु आचरण, व्यवहार व जिउडाल म्हगःया बारे दुसां व स्यूसां नं यक्वसित मिसातय्गु अन्तरंग रहस्यया बारे मसीफू । मिसातय्गु बारे मनोविज्ञतसें तकं धाइगु छगू खँ छु...

 • पासायात विश्वास याये

  सुं नं मनूया सम्बन्धया आधार धइगु थवंथवय् विश्वास हे जुयाच्वनी । यदि थःपिनि दथुइ हे थवंथवय् विश्वास मदु धाःसा मेपिंसं नं थःपिन्त विश्वास याइमखु । विश्वास व बल्लागु लुखा खः गुकियात पार याना पिनेया मनुखं थःपिनिगु सम्बन्धय् भू बायेकेगु ज्या यायेफइमखु ।...

 • गर्लफ्रेण्डयात मतिनाया हसना छ्वयेगु ऐप

  थः गर्लफ्रेण्डयात सदां लयेतायेका तयेगु नितिं न्हिं आपालं आपा हे हसना (सन्देश) छ्वयेगु धैगु थाकूगु ज्या जुल ।गबलें गबलें छि थः पासापिं नाप जुइ अले थः गर्लफ्रेण्डया बारे सोचे यायेगु ई दइमखु । तर छि गर्लफ्रेण्डं थ्व खँ सीमखु ।थुकिया समस्यायात ज्यंकेगु...

 • सच्छि दँ मल्याक पुलांगु हसना छगः सिसीइ

  ब्रिटेनया छगू मरीन एशोसियशनया कथं सच्छि व च्यादँ न्ह्यः समुद्रय् वांछ्वयातःगु छगः सिसीइ तयातःगु हसना(सन्देश) संसारया हे दकले पुलांगु हसना खयेफु धकाः अनुमान याःगु दु । उत्तरी समुद्रय् सन् १९०४–१९०६ पाखे समुद्रय् वांछ्वःगु उगु सिसी जर्मनीया ऐमरुम...

 • याकनं हे गाडीइ दइ गूगल अटो सफ्टवेयर

  गाडीइ गूगल अटोया सफ्टवेयर २०१६ निसें बजारय् वये त्यंगु दु । थुकिं गाडी चले यानाच्वंगु इलय् एसएमएसया निंतिं फोन स्वये माली मखु ।  होंडा, फोर्ड, शेवरले व ह्यूंदैबाहेक यक्व कार कंपनितसें धाःगु दु कि वइगु दँय् उमिसं गूगलया अटो सफ्टवेयरया लिसें उमिगु...