nepal life

तजिलजि

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–१६

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि ब्रम्हा, विष्णु व इन्द्र स्वम्हं श्री पावर्ती देवीया उजंकथं श्लेषमान्तक गुँया यंकुलि कुनय् वनाः थाय् थाय् पतिकं माला...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–१५

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि पर्वराज हिमाल व मेनालानी सहलह ब्याकाः कौलाथ्व पारुकुन्हुं खुसिं फि–पँचा हयाः शुद्धगु न्हूगु भेगतय् तयाः उकिया दथुइ कलश छगः...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–१४

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि ब्रम्हा विष्णु व स्वीस्वकोटि द्यःपिं थःत दुःख सिया दैत्यतय्सं क्वत्येका च्वनेमाःगुलिं थथे च्वनेमजिल श्री महाद्यःयात हाकनं...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–१३

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि महाद्यः व पार्वती न्हापा सतीदेवीलिसे बायेमाःगु पीडा लुमंकाः आवंलि निम्हत्यपू गबलें बायेम्वाःलिगु जुक्ति यायेमाल धकाः साहुति...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–१२

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि विष्णु (माधव नारायण) या साहुतिकथं थः पासापिं मुना पार्वती पोहेलाथ्वया मिलापुन्ही (पौष शुक्ल पक्ष) कुन्हुनिसें विधिकथं...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–११

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि पार्वती शुक्ल पक्षया तिमिलाथें कथंछि तःधिकः जुयाः म्हित जुइ सल । पार्वती म्हिता जुइबलय् नं महाद्यः पूजा याना छुं नःसां...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं – १०

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलिंं महाद्यःया म्हय् सतीदेवीया सीम्हं मदयेधुंकुगु वाःचायाः थःगु नुगः धिर्ज यानाः यायेमफया वँय् हाःथें हालाः ख्वःयाः थःथम्हं हे...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं – ९

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि महाद्यःया सतीदेवी लुमनाः नुगः सह यानां यायेमफयाः दक्ष प्रजापतिया अश्वमेघ यज्ञ याःथाय् थ्यंकं बिज्यात । सतीदेवी यज्ञय् मिँया...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं – ८

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयत ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनलिं सतीदेवी दक्ष प्रजापतिया यज्ञ याःथाय्  थ्यंकः बिज्यानाः बौ दक्ष प्रजापति व मां विरनीया पालि भ्वपुयाः अनया लकस छकः स्वयाः मिखा...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं – ७

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयत ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि दक्ष प्रजापतिं छकः अक्वमेघ जग्गे यायेगु मनसुवा यानाः माक्व हलंज्वलं ताःलाका सतीदेवी व महाद्यः निम्ह बाहेक सकलें म्ह्याय्पिं...