nepal life

‘महको म’ लिसे सुखावती परिवार

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७४ कार्तिक २७, सोमबार १०:५४:४४

झी ख्यालिजुजु मदनकृष्ण श्रेष्ठं खुदँ ई बिकाः च्वयादीगु वय्कःया आत्म बृतान्त ‘महको म’या सार्वजनिक जूगु इलय् सच्छि पाः सफू न्यानाः न्ह्याकूगु आःतकया दुने निद्वः पाः तक मिइगु ज्या क्वचायेधुंकूगु दु ।

स्वनिगः दुने व स्वनिगः पिने त्वाःत्वालय् ल्हाःचिं ज्याझ्वःया ग्वसाः ग्वयाः सफू मिइगु नितिं सफूया प्रकाशक फाइन प्रिन्टपाखें सुखावती मल्टि प्रोडक्सनया ग्वाहालि काःगु खः । थ्वहे झ्वलय् येँ, यल व ख्वप लिसेलिसें थीथी ज्याझ्वःया ग्वसाः ग्वयाः सुखावतीपाखें मदनकृष्ण श्रेष्ठया सफू मिइगु ज्या जुयाच्वंगु खः ।

थौंकन्हय् सुखावती मल्टि प्रोडक्सनयात यक्व थासं ल्हाःचिं ज्याझ्वः तया मदनकृष्ण श्रेष्ठया सफू मिइगु नितिं इनाप नं वयाच्वंगु खँ सुखावतीया नायः सुरेन्द्र तुलाधरं जानकारी बियादीगु दु ।

वंगु कार्तिक २३ गते बिहिवाः नं स्वनिगः पिने चितवन महोत्सवय् ख्यालिजुजु मदनकृष्ण श्रेष्ठयात महोत्सवया मूपाहाँ नापं ल्हाःचिं ज्याझ्वःया नितिं सुरेन्द्र तुलाधरयात इनाप यानाः हःगु खःसा ज्याझ्वः क्वचायेकाः सुखावती परिवारलिसें मदनकृष्ण श्रेष्ठ लिहाँ झायेधुंकूगु दु ।

थौंकन्हय् सुखावती परिवार ‘महको म’या ल्हाःचिं ज्याझ्वलय् व्यस्त जुयाच्वंगु खँ ल्हासें मदनकृष्ण श्रेष्ठया सफू मियाः ख्यालिजुजु श्रेष्ठयात ग्वाहालि यायेखनाच्वंगु जिमिगु नितिं तःधंगु खँ खः धयादीगु दु ।

Categorized in कला