nepal life

नस्वाः जोशीया कुमारी जुइगु इच्छा युट्युबय् (भिडियो स्वयादिसँ)

नेवा: अनलाइन न्युज – विजयरत्न | २०७४ पौष २४, सोमबार १६:२१:४७

नेपालभाषाया संकिपा ख्यलय् मचा प्याखंम्वःया रुपय् नांजाःम्ह नस्वाः जोशीया पुलांगु छगू खस नेपाली भाषाया संकिपा ‘बिटविन मतिना’ युट्युबय् पिदंगु दु ।

‘थ्वला ग्यानापु स्टायल’ संकिपाय् मेनरोलय् म्हितूम्ह नस्वाः जोशीं आपालं नेवाः संकिपा म्हितूगु दुसा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरय् चचिर्त खस संकिपा ‘सुनगाभा’य् नं म्हितूगु दु । नस्वाःया मेगु छगू खस नेपाली संकिपा ‘विटविन मतना’ धाःसा शर्ट फिल्मया रुपय् युट्युबय् अपलोड यानातःगु दु ।

थ्व संकिपाया निर्देशक प्रणव जोशीया मेगु संकिपा ‘रेशम फिलिलि’ वंगु २०७२ बैशाख ११ गते रिलिज जूगु खः । रिलिज जूकुन्हु आपालं स्वकुमिपिन्सं स्वया रिकर्ड तःगु थुगु संकिपा क्यनाः कन्हय् कुन्हु बैशाख १२ गते तच्वकं भुखाय् ब्वःगु खः ।

निर्देशक प्रणव जोशीं ‘रेशम फिलिलि’ सिबें न्ह्यः हे ‘विटविन मतिना’या शुटिङ क्वचायेकूगु खःसा थ्व संकिपाया मू प्याखंम्वः नस्वाः जोशीया अबुजु व थ्वहे संकिपाय् नं नस्वाया अबु जुयाः म्हितादीम्ह रुमन जोशीं जानकारी बियादीगु  कथं सुरुइ थ्व संकिपा फिचर फिल्मया रुपय् दयेकूगु खः । थथे फिचर संकिपाया रुपं दयेकूसां निदँति न्ह्यः सन् २०१६ सेप्टेम्बर २३ कुन्हु थ्व ‘विटविन मतिना’ संकिपायात शर्ट फिल्म कथं २५ मिनेट ४७ सेकेण्ड ताःहाकःगु संकिपा कथं युट्युबय् अपलोड यानातःगु दु ।

सुरुइ थुकिया स्वकुमि (भ्युअर्स) उलि अप्वः मदूगु खःसा लिपांगु इलय् आः वयाः ह्वात्त हे अप्वयाः १ लाख ७२ हजार ४६७ थ्यंगु दुसाः न्हियान्हिथं थ्व ल्याः अप्वयाः वयाच्वंगु दु ।

थ्व संकिपाय् नस्वाः जोशीं मचाबले थः कुमारी द्यः जुइ चाहे जुइगु तर गुरुजुं मेम्हेसित ल्यइबले विक्षिप्त जूम्ह मचाया भूमिकाय् स्यल्लाक्क अभिनय यानातःगु दु ।

नस्वाःया नापनापं नारायणदेवी प्रधान, रुमन जोशी, रामराजा भाम, सुनिता श्रेष्ठ ठाकुर, आरेशा सुवेदीपन्सं थीथी रोलय् अभिनय यानातःगु दु ।

(थन क्लीक यानाः ‘विटविन मतिना’ स्वयादिसँ ।)

Categorized in कला