nepal life

थाक्वातय् महालक्ष्मी जात्रा थौं आइतवाः

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७४ कार्तिक १९, आइतबार १३:५८:४३

–रिजु श्रेष्ठ

पश्चिम लागा येँया थक्वातय् (थानकोटय्) थौं आइतवाः सिन्हःया कथं महालक्ष्मी द्यःया जात्रा न्ह्याःगु दु ।

नेवाः समाजय् जातभातया ल्याःचा मदु व नेवाः समाजय दलित धैपिं मदु धैगु सदभाव क्यनेगु कथं थुगु जात्राय् कुश्लेयात थकाली यानाः थुगु जात्राय् भ्वय् नयेगु परम्परा दु ।

महालक्ष्मी जात्राया झ्वलय् भैलःद्यःयात पीगनय् तयाः पीगनय् हे कुश्ले जातियात थकाली यानाः भ्वय् नइगु परम्परा दूगु खः । अनया भैलःद्यःयात आनन्द भैरव धकाः धाइ ।

अथेहे, महालक्ष्मी द्यःया जात्राया झ्वलय् गणेद्यःयात गणेशस्थानय् तयेगु याइ । अनया गणेद्यःयात सिद्धि गणेश धकाः धाइ ।

कछलाथ्व पुन्हीया दिं म्हिगः शनिवाः चच्छि च्वनाः थौं कछलागा पारुया दिं द्यःपिन्त खतय् तयाः जात्रा यायेगु याइ ।

महालक्ष्मी द्यःयात नं प्यन्हु देगलय् तइसा खतय् अष्टमात्रिका द्यःपिं फुक्कसित तयाः थौं कछलागा पारुया दिं देसाः चाःहीकेगु याइ । थौंया दिंयात हे सिन्हःयाः अर्थात् सिन्दुर जात्रा धकाः धायेगु याइ । मूजात्रा कथं म्हिगः चान्हय् जात्रा न्ह्याःगु खः मूयाः अर्थात् मुख्य जात्रा कथं ।

थौं महालक्ष्मी द्यःया जात्रा थक्वाःयापिं १७ म्ह दुवाःपिन्सं याइगु जात्रा खः । जात्राया हे झ्वलय् कोटघरय् सरकारी पूजा यायेगु प्रचलन नं दु । म्हिगः बहनी गणेद्यः व भैलःद्यःलिसें महालक्ष्मीयात त्वाय् चिंकेगु प्रचलन कथं बाजागाजालिसें जात्रा यानाः तःसि लःल्हायेगु परम्परा दु ।

वधुंकाः नासलय् तयाः सरकारी पूजा याइ । सरकारी पूजा कोटघरं याइगु खः ।

महालक्ष्मी द्यःया जात्राया हे झ्वलय् थानकोटय् म्हिगः शनिवाः चान्हय् आदिनायरायण द्यःया पूजा यानाः द्यःपिं पिने खतय् तयाः थक्वाः देय् चाःहीकाः जात्रा याःगु खः ।

जात्राया हे झ्वलय् भैलःद्यःया प्रतीक कथं क्वं दुने थ्वँ तयाः मेय्या आरुपति क्वनय् क्वखायेकाः देसाः चाःहीकीगु परम्परा नं दु थक्वातय् ।

थक्वाःया जात्रा लिसेलिसें थौं हे थक्वाः जःखःया गामय् नं जात्रा जुइगु परम्परा दु ।

Categorized in स्थानिय-समाज